A kedvezményezett neve: ERDÉRT - TUZSÉR Faipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság

A projekt címe: Technológiafejlesztés az ERDÉRT - Tuzsér Faipari Zrt-nél

A projekt azonosítószáma: BAR-1.1.1-22-2022-00034

A fejlesztés tárgya, célja: A projekt célja, az ERDÉRT - Tuzsér Faipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság részére támogatás biztosítása azon negatív gazdasági hatások ellensúlyozására, amelyek az Egyesült Királyságnak az Európai Unióból történt kilépése nyomán szenvedett el.

A szerződött támogatás összege: 65 000 000 Ft

A projekt tartalmának részletes bemutatása:

Az ERDÉRT - Tuzsér Zrt a magyarországi fenyő fűrészárugyártás és gyalult termék előállítás egyik meghatározó szereplője. A fűrészáru és a gyalult termékek gyártása a társaság tuzséri székhelyén folyik. A fűrészipari rönkből előállított fűrészárut műszárítjuk és gyaluljuk. A fűrészárugyártás félautomata és automata termelő berendezéseken történik. A fűrészipari rönköt részben Magyarországon, részben a környező országokban szerezzük be. A társaság telephelye 34 Ha, mely iparvágánnyal, darukkal, termelőcsarnokokkal, raktárakkal ellátott. A termelő berendezések a szakmában elismert német és olasz gyártmányúak. A termelés során keletkező másod és harmad osztályú fatermékek is keletkeznek. Ennek oka legtöbbször valamilyen fahiba (anyaghiba) pl. nagy fekete ággöcs, kieső ággöcs, korhadás, repedés stb. Ezeket a hibás darabokat jelenleg csökkentett áron tudjuk eladni, ez az ár az önköltségünk alatt van. Így ezen darabok értékesítése csak kármentés, de más lehetőségünk jelenleg nincsen. A megvásárolni kívánt géppel - Grecon Ultra - ezek a hibás faanyagok - a hibás rész kivágása után - egymáshoz ragaszthatók és teljes értékű, magasabb áron eladható termék állítható elő belőle. A gép működéséhez szükséges villamos energiát a napelem szolgáltatná.

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2023.03.14.